Информация, свързана с Фестивала:

 pdfПРОТОКОЛ_ОТ_ФЕСТИВАЛ_2021.pdf