Информация, свързана с Фестивала:


С Решение №398/09.03.2023 г. Общински съвет - Неделино определя за дати, на които да се проведе Двадесет и втория Национален фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен, 1, 2 и 3 септември 2023 г.