Статут на Фестивал 2019 г.

 

 LogoMinKult3  LogoFestival3  Nedelino logo3
 

С Т А Т У Т

 ЗА      ОСЕМНАДЕСЕТИЯ НАЦИОНАЛЕН   ФОЛКЛОРЕН  ФЕСТИВАЛ ЗА ДВУГЛАСНО ПЕЕНЕ И НАРОДНА ПЕСЕН С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ  НЕДЕЛИНО -2019 Г.

                                                                                                              

 І. ВЪВЕДЕНИЕ

                                                                                                                                          

          Неделинският двуглас е уникална проява на песенната традиция в Родопите.

Той битува в тази част на планината от незапомнени времена.  Като единствен случай на двугласно пеене в Родопите, подобно на шопското, граовското, пиринското привлича вниманието на изследователите още в средата на миналото столетие.

          Пръв,който се докосва до неделинския двуглас и го представя сред научните среди у нас и в чужбина е проф. д-р Николай Кауфман изтъкнат фолклорист, изследовател и почетен гражданин на гр.Неделино.До момента има събрани и нотирани около 350 песни.

          Фестивалът се ражда от  многобройните  регионални прегледи на художествената самодейност, на множеството изяви на наши изпълнители на съборите в Копривщица и Рожен, на конкурси и фестивали в Германия, Франция, Великобритания, САЩ. Групите и самодейците от община Неделино  имат десетки престижни награди от различни национални и международни прояви.

          По традиция всяка година на централния площад в града се сливат талант, красота и емоция, която пълни душата на всеки присъстващ.

        Фолклорният фестивал за двугласно пеене и народна песен увлича все повече и повече млади хора да заучават и изпълняват българското народно многогласие.

         От 2017 г.неделинският двуглас  се изучава като дисциплина от Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство гр.Пловдив.  По  предложение на кмета на община Неделино Боян Кехайов са  сформирани майсторски класове за обучение на неделински двуглас след сключване на споразумение за партньорство между община Неделино и АМТИИ гр.Пловдив.          

                                                         

 ІІ. ОРГАНИЗАТОРИ

 

          Националният  фолклорен  фестивал за двугласно пеене и народна песен  се организира от община Неделино и Министерството на културата .

          Провежда се обикновено през първата събота и неделя на месец септември.

 

ІІІ. ОСНОВНИ ЦЕЛИ :

 

  • Възраждането на народно – песенните традиции в общината
  • Запазване и популяризиране на неделинския двуглас у нас и по света
  • Предоставяне  на възможност за изява на  всички даровити достояние    деца да изявят своя талант в изпълнителското изкуство – песенно, инструментално, танцово

 

ІV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 

       Право на участие имат всички деца, младежи и девойки, учители по музика, свирачи и танцьори от цялата страна. Те се разпределят в пет възрастови групи :

 

         І-ва - от 4 до 7 години;

        ІІ-ра - от 7 до 11 години;

        ІІІ-та - от 12 до 17 години;

        ІV-та - от 18 до 22 години;

        V-та  - от 22 години нагоре;                                  

 

  А.  РАЗДЕЛ - ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ:

 

       Участниците представят по две народни песни - бърза и бавна.

От бавната до два куплета, от бързата – до три куплета.

Ако участниците са инструменталисти и свирят на гайда, кавал, гъдулка, тамбура,свирка,двоянка,тъпан,дудук и др. представят по избор една или две пиеси от съответния регион, при условие песните и инструменталните пиеси да не надвишават общо пет минути.

        Съпроводът е по желание  - един инструмент, инструментална група или оркестър.

 

Б. РАЗДЕЛ - ГРУПА ЗА ИЗВОРЕН ФОЛКЛОР И НАРОДНИ ОБИЧАИ:

 

         Броят на участниците в групата / детска, женска, мъжка, смесена / е от 9 да 18 човека, а в камерните – дуети, триа, квартети, квинтети е до 6 души.

         Групите изпълняват по две песни от съответния регион с времетраене до пет минути, а онези, които представят народен обичай – до 10 мин.Съпроводът е по желание.

 

В. РАЗДЕЛ – ГРУПИ ЗА АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР И КАМЕРНИ ИЗПЪЛНЕНИЯ:

 

          Спецификата на двугласа определя броя на участниците в групата.

Всички представители на неделинския, шопския, пиринския и др. двугласи изпълняват по две песни с времетраене пет минути.

 

Г. РАЗДЕЛ – ИНСТУМЕНТАЛНИ ГРУПИ И ОРКЕСТРИ:

 

          Броят на участниците е от 4 до 20 инструменталисти.Изпълняват до две пиеси - бърза и бавна с времетраене до 5 мин.Народните оркестри представят две самостоятелни инструментални пиеси – бърза и бавна или една по- голяма с времетраене до 6 мин.

 

Д. РАЗДЕЛ - ТАНЦОВИ ГРУПИ И АНСАМБЛИ:

 

       Броят на камерните групи е до 6 души, а за ансамблите до 40. Камерните изпълнения са до 5 минути, а танцовите ансамблови постановки – до 15 мин.

       Могат да се представят и автентични хора от региона, както и авторските танцови постановки.

      Всички певци, свирачи, танцьори и участници в народни обичаи по възможност да бъдат облечени в костюми, характерни за съответната фолклорна област.

       Графикът за реда на явяване се определя от Организационен щаб и се обявява в деня на пристигането на участниците.

       Жури от специалисти оценява уменията на участниците да предадат най - вярно ритъма, на танците, мелодията на пиесите и звученето на песните.

       Наградите, които осигуряваме са : грамоти за участие, удостоверения за златен ,сребърен  и бронзов медал и медали – златен , сребърен и бронзов  изработени в „Монетен двор” гр.София.

      Не се допускат никакви промени в реда на изпълненията и времетраенето.

      При неспазване на регламента на времетраене, журито има право да прекъсва изпълнението.

ФИНАНСИРАНЕ:

       Осемнадесетият  Национален  фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен се финансира от бюджетните средства на община Неделино, Министерството на културата и от дарители, спомоществуватели и приятели на песента.

        Пътните разходи ,изхранването и нощувката  на участниците през трите дни на фестивала са за сметка на читалищата,училищата и фирмите, които ги изпращат.

  • Ако желаете да нощувате в гр.Неделино или гр.Златоград през трите фестивални дни  Ви предлагаме ценовите оферти на хотелите и къщите за гости, които може предварително да си резервирате. Информация за частните квартири, които може да ангажирате  в гр.Неделино ще има от 15 юли  на сайта на община Неделино.
  • До 20 август всички участници ще получат информация за своето участие -  ден, час, подробна програма с изявите на групите.

        Фестивалът е без такси за участие. Организаторите си запазват правото за промени на времетраенето на изявите в зависимост от броя на заявките за участие.

  • Заявките за участие се изпращат в срок до 15.08.2019 г. на адрес:

 

 

АДРЕС НА ИНФОРМАЦИОНЕН ЩАБ:

 

гр.Неделино - 4990, обл.Смолян,бул.”Александър Стамболийски” № 104,

За отдел „Култура”, Ел.поща : oba_nedelino@abv.bg,

Тел. за връзка:03072 / 92 - 92 , в.106