Статут на Фестивал 2024 г.

 

 LogoMinKult3  LogoFestival3  Nedelino logo3
 

С Т А Т У Т
ЗА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИЯ НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ ЗА ДВУГЛАСНО ПЕЕНЕ И НАРОДНА ПЕСЕН С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ НЕДЕЛИНО - 6, 7 И 8 СЕПТЕМВРИ 2024 Г.

                                                                                                                                          

 І. ВЪВЕДЕНИЕ

                                                                                                                                           

Неделинският двуглас е уникална проява на песенната традиция в Родопите.Той битува в тази част на планината от незапомнени времена. Като единствен случай на двугласно пеене в Родопите, подобно на шопското, граовското, пиринското привлича вниманието на изследователите още в средата на миналото столетие.

Пръв, който се докосва до неделинския двуглас и го представя сред научните среди у нас и в чужбина е проф. д-р Николай Кауфман изтъкнат фолклорист, изследовател и почетен гражданин на гр.Неделино.До момента има събрани и нотирани около 350 песни.

Фестивалът се ражда от  многобройните  регионални прегледи на художествената самодейност, на множеството изяви на наши изпълнители на съборите в Копривщица и Рожен, на конкурси и фестивали в Германия, Франция, Великобритания, САЩ. Групите и самодейците от община Неделино  имат десетки престижни награди от различни национални и международни прояви.

По традиция всяка година на централния площад в града се сливат талант, красота и емоция, която пълни душата на всеки присъстващ.

Фолклорният фестивал за двугласно пеене и народна песен увлича все повече и повече млади хора да заучават и изпълняват българското народно многогласие.

От 2017 г. неделинският двуглас се изучава като дисциплина от Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство гр. Пловдив. По предложение на кмета на община Неделино Боян Кехайов са сформирани майсторски класове за обучение на неделински двуглас след сключване на споразумение за партньорство между община Неделино и АМТИИ гр. Пловдив.          

                                                     

 ІІ. ОРГАНИЗАТОРИ

 

Националният фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие се организира от община Неделино и Министерството на културата .

Провежда се обикновено през първата петък, събота и неделя на месец септември.

 

ІІІ. ОСНОВНИ ЦЕЛИ :

 

Възраждането на народно – песенните традиции в общината  

Запазване и популяризиране на неделинския двуглас у нас и по света

Предоставяне на възможност на всички даровити деца да изявят своя талант в изпълнителското изкуство – песенно, инструментално, танцово

 

ІV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 

Право на участие имат всички деца, младежи и девойки, учители по музика, свирачи и танцьори от цялата страна. Те се разпределят в пет възрастови групи :

 

І-ва - от 4 до 7 години;

ІІ-ра - от 7 до 11 години;

ІІІ-та - от 12 до 17 години;

ІV-та - от 18 до 22 години;

V-та - от 22 години нагоре;                                        

 

А.  РАЗДЕЛ - ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ:

 

Участниците представят по две народни песни - бърза и бавна.

От бавната до два куплета, от бързата – до три куплета.

Ако участниците са инструменталисти и свирят на гайда, кавал, гъдулка, тамбура, свирка, двоянка, тъпан, дудук и др. представят по избор една или две пиеси от съответния регион, при условие песните и инструменталните пиеси да не надвишават общо пет минути.

Съпроводът е по желание - един инструмент, инструментална група или оркестър.

 

Б. РАЗДЕЛ - ГРУПА ЗА ИЗВОРЕН ФОЛКЛОР И НАРОДНИ ОБИЧАИ:

 

Броят на участниците в групата/детска, женска, мъжка, смесена / е от 9 до 18 човека, а в камерните – дуети, триа, квартети, квинтети е до 6 души.

Групите изпълняват по две песни от съответния регион с времетраене до пет минути, а онези, които представят народен обичай – до 10 мин. Съпроводът е по желание.

 

В. РАЗДЕЛ – ГРУПИ ЗА АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР И КАМЕРНИ ИЗПЪЛНЕНИЯ:

 

Спецификата на двугласа определя броя на участниците в групата.

Всички представители на неделинския, шопския, пиринския и др. двугласи изпълняват по две песни с времетраене пет минути.

 

Г. РАЗДЕЛ – ИНСТУМЕНТАЛНИ ГРУПИ И ОРКЕСТРИ:

 

Броят на участниците е от 4 до 20 инструменталисти. Изпълняват до две пиеси - бърза и бавна с времетраене до 5 мин. Народните оркестри представят две самостоятелни инструментални пиеси – бърза и бавна или една по- голяма с времетраене до 6 мин.

 

Д. РАЗДЕЛ - ТАНЦОВИ ГРУПИ И АНСАМБЛИ:

 

Броят на камерните групи е до 6 души, а за ансамблите до 40. Камерните изпълнения са до 5 минути, а танцовите ансамблови постановки – до 15 мин.

Могат да се представят и автентични хора от региона, както и авторските танцови постановки.

 

ИЗИСКВАНИЯ И НАГРАДИ:

 

Всички певци, свирачи, танцьори и участници в народни обичаи по възможност да бъдат облечени в костюми, характерни за съответната фолклорна област.

Графикът за реда на явяване се определя от Организационен щаб и се обявява в деня на пристигането на участниците.

Жури от специалисти оценява уменията на участниците да предадат най - вярно ритъма, на танците, мелодията на пиесите и звученето на песните.

Наградите, които осигуряваме са: грамоти за участие, удостоверения за златен, сребърен и бронзов медал и медали – златен, сребърен и бронзов,  изработени в „Монетен двор” гр. София, както и специална награда - златен и сребърен плакет /извън Статута е учредена специална награда – плакет на името на откривателя на Неделински двуглас – академик Николай Кауфман за изпълнители, които не са носители на двугласното пеене/

Не се допускат никакви промени в реда на изпълненията и времетраенето.

При неспазване на регламента на времетраене, журито има право да прекъсва изпълнението.

 

 

ФИНАНСИРАНЕ:

 

 

Двадесет и третия Национален фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен се финансира от бюджетните средства на община Неделино, Министерството на културата и от дарители, спомоществуватели и приятели на песента.

Пътните разходи, изхранването и нощувката  на участниците през трите дни на фестивала са за сметка на читалищата, училищата и фирмите, които ги изпращат.

Ако желаете да нощувате в гр. Неделино или гр. Златоград през трите фестивални дни Ви предлагаме ценовите оферти на хотелите и къщите за гости, които ще бъдат публикувани на сайта на община Неделино на адрес: www.festival.nedelino.bg и при проява на интерес от Ваша страна може предварително да си резервирате. Информация за частните квартири, които може да ангажирате в гр. Неделино ще има до 15 август на сайта на община Неделино.

До 26 август всички участници ще получат информация за своето участие - ден, час, подробна програма с изявите на групите.

Фестивалът е без такса за участие. Участниците могат да посочат предпочитан ден за участие като го отбележат в Заявката за участие. Формулярът може да се изтегли и от интернет сайта на община НеделиноОрганизаторите си запазват правото за промени в програмата в зависимост от броя  на подадените заявки за участие.

 

Заявките за участие се изпращат в срок до 26.07.2024 г. на адрес:

 

гр.Неделино - 4990, обл. Смолян, бул. ”Александър Стамболийски” № 104,

За Дирекция „Икономическо развитие, обществени поръчки и хуманитарни дейности“   или на ел.поща на община Неделино:  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Контакти на организаторите:

  • Директор дирекция „ИРОПХД“ – Илияна Дуганова, тел: 0894/449254;
  • Гл. експерт "Култура" - Емилия Орлова, тел: 0894/343535;
  • Гл. експерт “Образование, здравеопазване, младежки дейности и спорт“ - Сийка Какалашева, тел: 0893/561221;
  • Гл. експерт "Социални дейности и проекти" - Елина Халваджиева, тел: 0878/141748;
  • Секретар на НЧ “Светлина - 1938“ - Десислава Хаджиева, тел: 0898/375784;
  • Ел. поща на община Неделино: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.